Od 1 września 2006 roku funkcję  dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Książenicach 
pełni

mgr Salomea Morawin