RADA RODZICÓW SP KSIĄŻENICE


PRZEWODNICZĄCA: MARZENA SPLEŚNIAŁY

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: ADAM SZEWCZYK

SKARBNIK: JOANNA SIKORA

SEKRETARZ: JUSTYNA CYGAŃCZUK