ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
Oferta Oddziału Przedszkolnego          


grupa ,, A'' wych.pani Malwina Mielnik  - zobaczcie zdjęcia

grupa ,, B'' wych. pani Mariola Winkler- Podorska- zobaczcie zdjęcia


Zajęcia w Oddziale Przedszkolnym odbywają się w godz. 8.00- 13.00. w ramach dwóch grup prowadzonych przez panie 

Mariolę  Winkler-Podorską i Malwinę Mielnik.

Sale przedszkolne wyposażone są w nowe, estetyczne meble i różnorodne pomoce dydaktyczne.

Przedszkolakom zapewniamy :

bardzo dobre warunki do pracy i zabawy
troskę o stan zdrowia i prawidłowy rozwój
realizację programu dydaktyczno- wychowawczego w oparciu o metody aktywizujące
zajęcia z regionalizmu i ekologii
pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
współpracę i partnerstwo rodziców i nauczycieli
zajęcia otwarte dla rodziców
uroczystości środowiskowe (Mikołaj dla najmłodszych , Dzień Babci i Dziadka)